دسته‌بندی نشده

ویژگی توصیف گرایانه رنگ

User Rating: Be the first one !

رنگ یکی از عناصر تجسمی است که میتواند خصوصیات یک شکل بصری را به تصویر بکشد . مثلا در یک منظره پاییزی و یا بهاری با توجه به خصوصیات روانشناختی آن فصل اعم از رنگ گیاهان . درختان زمین و آسمان دارای رنگ های منحصر بفردی هستند که میتواند به ما نشان دهد که تصویر مربوطه به چه فصلی است.

این ویزگی توصیفگرایانه رنگ میتواند به نقاشان و هنرمندان در ایجاد یک اثر هنری بیجان و یا کشیدن کشیدن یک نقاشی کمک کند تا بتوانند به گون ایی در آثار هنری خود از رنگ استفاده کنند که مخاطب آنها به راحتی بتواند آن اثر را درک و بعضا وصف کند . رنگ ها میتوانند ارزش ها و زیبایی های یک اثر هنری را به خوبی نشان دهد اگر درست و در جای خود در یک اثر بکار برده شوند .

Tags
Show More

پاسخی بگذارید

دارکوب وب
Close