راونشناسی رنگ در معماری

چرا در زندگی به رنگ نیاز داریم؟

 چرا در زندگی به رنگ نیاز داریم؟

این سوال اساسی است. اگر فقط بتوانیم یک روز خود را جای برخی موجودات مثل پشه وانسانهای مبتلا به کور رنگی قرار دهیم.

خواهیم دریافت که نه تنها دنیای بدون رنگ دنیایی سرد و بی روح است حتی جایگیری رنگ های نادرست باعث سردرگمی و گاه وحشت ما انسان ها میشود.

ما شدیدا به رنگ نیاز داریم همانگونه که رنگ بهار سبز . رنگ میوه ها و محصولات در تابستان تند و هیجان برانگیز . رنگ پاییز رنگ گرم و پخته . رنگ زمستان سفیدی و نابی برای انعکاس نور خورشید که استعاره از نور مطلق الهی است . ما انسانها در جهان امروز لحظه لحظه حالات متفاوتی داریم شاید در زمستان تابستانی باشیم و روح ما هر لحظه به رنگی خاص نیاز دارد این قانون در هیچ کتاب رنگی نیست و باید خود آن را درک کنیم.

Tags
Show More

پاسخی بگذارید

دارکوب وب
Close