راونشناسی رنگ در معماری

استفاده از رنگ ها در طراحی

استفاده از رنگ ها در طراحی

استفاده از رنگ های اصلی در طراحی رنگ آمیزی فضا میتواند هیجان انگیز باشد به شرطی که به تنهایی به کار برده نشود ودر کناررنگ هایی با ترکیبات سیاه و سفید و یا خاکستری استفاده شود.

رنگ های اصلی به سادگی و روشنی فضا کمک میکند و محیطی مدرن عاری از تزیینات زیاد را به فضا میبخشد.

رنگ بخش وسیعی از زندگی روز مره ما را در برمیگیرد که زندگی بدون آن غیر ممکن است ما میتواینم با تغییراتی ساده و استفاده از وسایل رنگی به اتاقی با دیوارهای سفیدروح جدیدی ببخشیمبه طوری که حضور در آن اتاق را لذت بخش تر میکندرنگ ها میتوانند در شخصیت ما تاثییر زیادی داشته باشندو شخصیت ما را تعریف کنند. در واقع اینکه از چه رنگی در لباس و پوشش خود استفاده میکنیم مهم نیست مهم این است که آیا آن رنگ با روحیات ما سازگار است یا خیر.

Tags
Show More

پاسخی بگذارید

دارکوب وب
Close